Новая история 1871-1917


Хэвлэлийн газар: Орос Просвещение 1984
Шифр: 63.3(0)5/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Новая история 1871-1917
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
1085 Бэлэн
НУУТ
1086 Бэлэн
НУУТ
1087 Бэлэн
НУУТ
1088 Бэлэн
НУУТ
1089 Бэлэн
НУУТ
1090 Бэлэн
НУУТ
1091 Бэлэн
НУУТ
1092 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
71932 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
71933 Бэлэн