Текст томруулах:    
Новейшая история 1939-1975гг. Курс лекций


Хэвлэлийн газар: Орос Высшая школа 1977
Шифр: 63.3(0)6/Н-72.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (8).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Новейшая история 1939-1975гг. Курс лекций
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
1235 Бэлэн
НУУТ
1236 Бэлэн
НУУТ
1237 Бэлэн
НУУТ
1238 Бэлэн
НУУТ
1239 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50532 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50533 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50534 Бэлэн