Новейшая история 1939-1975гг. Курс лекций (Бичлэгийн дугаар. 28297)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00519 a2200169 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3(0)6
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Н-72
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(0)6/Н-72
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Новейшая история 1939-1975гг. Курс лекций
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Высшая школа
Хэвлэгдсэн он 1977
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 624
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг новейшая история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
2011-09-16НУУТ2011-09-16Ном20292-2-1 НУУТ950.001235
2011-09-16НУУТ2011-09-16Ном20292-2-2 НУУТ950.001236
2011-09-16НУУТ2011-09-16Ном20292-2-3 НУУТ950.001237
2011-09-16НУУТ2011-09-16Ном20292-2-4 НУУТ950.001238
2011-09-16НУУТ2011-09-16Ном20292-2-5 НУУТ950.001239
2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16Ном20292-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд950.0050532
2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16Ном20292-3-2 Эрдэм шинжилгээний фонд950.0050533
2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16Ном20292-3-3 Эрдэм шинжилгээний фонд950.0050534