Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 190 бичлэг олдлоо.
|
Ээжээ би таныг сонсож байна

Зохиогч: Еылмаз С.


Гаралтын мэдээ УБ Интерпресс 2005
Шифр: 74.90 Е 87.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Сурган хүмүүжүүлэх ухааны бүтээлийн номзүй 1899-2005

Зохиогч: Батсайхан Б.


Гаралтын мэдээ УБ Цоморлог хэвлэл 2005
Шифр: 91.9:74 Б 340.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (59),
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).


Шилжүүлэгдсэн (30).

Боловсрол гэр бүлээс эхэлдэг

Зохиогч: Калкынч Ф.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2005
Шифр: 74.9 К 17.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хүүхдийн хүмүүжлийн талаар асуулт хариулт

Зохиогч: Аядынлы Х.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2005
Шифр: 74.90 А 97.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (10),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Би хүүхдээ ойлгохоо байлаа

Зохиогч: Мэтан Х.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2005
Шифр: 74.90 М 97.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зарим асуудал

Зохиогч: Галданцогт Ж.


Гаралтын мэдээ УБ Cambridge University Press 1979
Шифр: 74.2 Г 19.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Багш шавийн нандин холбоо

Зохиогч: Цэрэндулам З.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2005
Шифр: 74.204г Ц 969.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (2),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Дори идэр дүүдээ хандах нь

Зохиогч: Баабар Б.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ Монсудар 2002
Шифр: 74.58+87.77 Б 101.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (3),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
НУУТ (3),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (22).

Монголын нууц товчооны сурган хүмүүжүүлэх зүйн уламжлал, дэвшлийн асуудал

Зохиогч: Орхон Л.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2006
Шифр: 74.00 О-48.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ардын уламжлал ба эх оронч ухамсар

Зохиогч: Ганболд Ц.


Гаралтын мэдээ УБ 2001
Шифр: 74.200.50(1) Г 21.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Хөдөө нутгийн сургуульд зохион явуулах полетехник ба үйлдвэрлэлийн сургалт

Зохиогч: Шибанов А.А.


Гаралтын мэдээ УБ Улаанбаатар таймс 1966
Шифр: 74.212 Ш 58.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дунд сургуульд биеийн тамирын хичээлийг заах арга зүй

Зохиогч: Цэрэндорж Г.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1977
Шифр: 74.267 Ц 96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хүүхдийн цэцэрлэгийн сургалт хүмүүжлийн ажлын заах арга зүйн зөвлөмж


Гаралтын мэдээ УБ АБЯ-ны хэвлэх 1979
Шифр: 74.1 Х 85.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Социалист орнуудын сурган хүмүүжүүлэгчдийн зөвлөлгөөний материал


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1980
Шифр: 74.04 С 61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сурагчид амжилтгүй суралцахаас урьдчилан сэргийлэх ба түүнийг даван туулах асуудал


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1979
Шифр: 74.212 С 74.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сургууль судлалын гарын авлага

Зохиогч: Шагдарсүрэн Л., Шеколдин Г.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1976
Шифр: 74.24 Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Сургуулийн сурагчдын соёлч боловсон байдлын тухай товчхон

Зохиогч: Пүрвээ Г.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1963
Шифр: 74.213 П 91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сурган хүмүүжүүлэх зүйн асуудал Б. 5


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1979
Шифр: 74.58 С 755.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Сурган хүмүүжүүлэх өгүүллүүд

Зохиогч: Баясгалан С.


Гаралтын мэдээ УБ ШУА-ийн хэвлэх 1977
Шифр: 74.00 Б 389.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5),
Лавлагааны фонд (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бага ангийн багш нарт тусламж


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1976
Шифр: 74.26 Б 12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).