Сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зарим асуудал

Зохиогч: Галданцогт Ж.


Гаралтын мэдээ: УБ Cambridge University Press 1979

Шифр: 74.2 Г 19.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зарим асуудал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
102696 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
102697 Бэлэн