Ардын уламжлал ба эх оронч ухамсар

Зохиогч: Ганболд Ц.


Гаралтын мэдээ: УБ 2001

Шифр: 74.200.50(1) Г 21.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Ардын уламжлал ба эх оронч ухамсар
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5027908 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 10:47:28
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5027909 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:54:40
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5027910 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5027911 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5027912 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:54:35
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064166 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:54:30
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064167 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:54:09
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064168 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:54:12
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064169 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:54:14
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064170 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:54:17
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064171 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:54:25
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5064172 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:54:22
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013799 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013800 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014197 Бэлэн