Хөдөө нутгийн сургуульд зохион явуулах полетехник ба үйлдвэрлэлийн сургалт

Зохиогч: Шибанов А.А.


Гаралтын мэдээ: УБ Улаанбаатар таймс 1966

Шифр: 74.212 Ш 58.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).



Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хөдөө нутгийн сургуульд зохион явуулах полетехник ба үйлдвэрлэлийн сургалт
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
103171 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
103172 Бэлэн