Хүүхдийн цэцэрлэгийн сургалт хүмүүжлийн ажлын заах арга зүйн зөвлөмж


Гаралтын мэдээ: УБ АБЯ-ны хэвлэх 1979

Шифр: 74.1 Х 85.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хүүхдийн цэцэрлэгийн сургалт хүмүүжлийн ажлын заах арга зүйн зөвлөмж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
103113 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
103114 Бэлэн