Сурагчид амжилтгүй суралцахаас урьдчилан сэргийлэх ба түүнийг даван туулах асуудал


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1979

Шифр: 74.212 С 74.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сурагчид амжилтгүй суралцахаас урьдчилан сэргийлэх ба түүнийг даван туулах асуудал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
103216 Бэлэн