Социалист орнуудын сурган хүмүүжүүлэгчдийн зөвлөлгөөний материал


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1980

Шифр: 74.04 С 61.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Социалист орнуудын сурган хүмүүжүүлэгчдийн зөвлөлгөөний материал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
103234 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
103235 Бэлэн