Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 190 бичлэг олдлоо.
|
Дээд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1975
Шифр: 74.58 Д 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Сургуулийн удирдах ажилтан нарт тусламж №3


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1971
Шифр: 74.214я2 С 75.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сургалт хүмүүжлийн ажлын удирдлагыг боловсронгуй болгох асуудалд

Зохиогч: Жудаг С.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1978
Шифр: 74.04(1) Ж 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хүмүүжлийн асуудалд системтэй хандах


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1985
Шифр: 74.213 Х 82.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Түүх, газар зүйн хичээлээр сургах аргыг сонгон авах нь

Зохиогч: Пүрэв О., Шагдар Ш.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1985
Шифр: 74.26 П 91.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Эцэг эхийн ном

Зохиогч: Макаренко А.С.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1985
Шифр: 74.9 М 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цэргийн сурган хүмүүжүүлэх ухааны үндсүүд


Гаралтын мэдээ УБ ЦХГ 1970
Шифр: 68.4(1)3 Ц 96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физик математикийн хичээлээр сургах аргыг сонгон авах нь

Зохиогч: Бадамсамбуу З., Мягмар Ш.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1985
Шифр: 74.262 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Багшид өгөх зуун зөвлөгөө

Зохиогч: Сухомлинский В.А.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1985
Шифр: 74.212 С 779.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (8),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Монгол хэл уран зохиолын хичээлээр сургах аргыг сонгон авах нь

Зохиогч: Гаадамба Ш.,Гомбожав Д.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1986
Шифр: 80+84 Г 10.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Боловсрол судлалын ерөнхий үндэс


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1997
Шифр: 74.04 Б 55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Мэдээлэл зүй ба тооцоолох техникийн үндэс заах аргын зөвлөмж


Гаралтын мэдээ УБ АБЯ сурах бичиг сэтгүүлийн нэгдсэн редакц 1988
Шифр: 74.262 М 94.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Эрдэм шинжилгээний бичиг №2 Боловсролын чанар

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: БСШУЯам, Боловсролын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ Албан бус боловсролын төвийн хэвлэх үйлдвэр 2002
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1).

Уншлаганд гарсан (1).

Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ 4-р дэвт


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1972
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг: СХУХ 2-р дэвт


Гаралтын мэдээ УБ АБЯ 1970
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ерөнхий боловсролын дунд сургуульд газар зүй заах арга


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1982
Шифр: 74.264.3 Е 67.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Багшлах дадлага Оюутнууд, залуу багш нарт зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Бумжаа Д.


Гаралтын мэдээ УБ Бэд трейд 1998
Шифр: 74.26 Б 147.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Сургуулийн хүмүүжлийн ажлын зохион байгуулалт


Гаралтын мэдээ УБ 1957
Шифр: 74.214 С 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1).Сургалтын онол Бүдүүвч, сорил

Зохиогч: Айсмонтас Б.Б.


Гаралтын мэдээ УБ 2003
Шифр: 74.212 А 37.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (6),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (24).

Хүмүүжлийн тухай харилцан яриа Эцэг эхэд зориулсан ном


Гаралтын мэдээ Москва Прогресс 1988
Шифр: 74.0 Х 821.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (2).