Жагсаалт
Жагсаалт татах Жагсаалт хэвлэх Шинэ жагсаалт

Шинэ ном /2022 №2/

Цагаан бороо

Зохиогч: Номинчимэд Б.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ 2022
Шифр: 84(1)-44 Н 722.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Цайны зам

Зохиогч: Ш.Эгшиг, Д.Гэрэлтөв, О.Сүхбаатар, Ё.Бадрал.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Цайны соёл нийгэмлэг


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2016
Шифр: 63.3 Ц 149.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Чингис хааны цэрэг, дайтах ухаан, зэр зэвсэг

Зохиогч: Базарсүрэн Ж.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Чингис хааны өв соёлын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ Жиком пресс 2021
Шифр: 68.49(1) Б 168.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл: №02/2014

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУШУТИС-ХШУС


Гаралтын мэдээ УБ Хөх Монгол принтинг 2014
Шифр: 35.51 Ш 332.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл: №03/2015

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ Мастер принт 2015
Шифр: 35.51 Ш 332.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл: №04/2016

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ Мастер принт 2016
Шифр: 35.51 Ш 332.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл: №05/2017

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ ШУТИС хэвлэлийн газар 2017
Шифр: 35.51 Ш 332.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл: №06/2018

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ ШУТИС хэвлэлийн газар 2018
Шифр: 35.51 Ш 332.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл: №08/2020

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ ШУТИС хэвлэлийн газар 2020
Шифр: 35.51 Ш 332.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №09/2021

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ АЖМАР принтинг 2021
Шифр: 35.51 Ш 332.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).

Шугаман алгебр ба хэрэглээ Нээлттэй хувилбар: Суурь сурах бичиг

Зохиогч: Николсон В.К.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС пресс 2018
Шифр: 22.143я73 Н 594.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Эрдмийн зэрэггүй эрдэмтэн

Зохиогч: Мижиддорж Г.


Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо принтинг 2021
Шифр: 81г М 521.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний бичиг Боловсрол судлал: №16(435)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС Мэргэжлийн дидактикийн сургалт, судалгааны төв


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2015
Шифр: 72+74 Э 739.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг Социологи: № 9(398)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС-НУС, Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2014
Шифр: 72+60.5 Э 739.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг Социологи: № 10(444)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС-НУС, Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2016
Шифр: 72+60.5 Э 739.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг Социологи: №13(517)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС-НУС


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2020
Шифр: 72+60.5 Э 739.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг Геологийн асуудлууд: №18(535)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС, ШУС-БУС, Геологи геофизикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2020
Шифр: 72+26.3 Э 739.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг Политологи №15(476)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ШУС-Нийгмийн ухааны салбар


Гаралтын мэдээ УБ МУИС пресс хэвлэх 2017
Шифр: 72+66 Э 739.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (413)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-Орхон сургууль


Гаралтын мэдээ УБ МУИС пресс хэвлэлийн газар 2014
Шифр: 72 Э 739.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг №10(487)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-Эрдэнэт Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2018Other title: Scientific journal.
Шифр: 72 Э 739.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2). <<    1  ...  4  5  6  7    >>