Эрдэс чулуулаг судлал

Зохиогч: Жаргал Л; Д.Жанат, Н.Мөнхбилэг.


Гаралтын мэдээ: УБ Адмон принт 2021

Шифр: 26.31 Ж 316.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (20).
Товч агуулга:
“Эрдэс чулуулаг судлал” ном нь эрдэс судлал болон чулуулаг судлал гэсэн хоёр бүлгээс бүрддэг. Эрдэс судлалын бүлэг нь эрдсийн ерөнхий ойлголт, эрдсүүдийн тодорхойлолт, эрдэс үүсэх геологийн үзэгдэл, эрдсийн кристаллографи, агрегат, кристаллохими, физик шинж чанар, химийн найрлага, эрдсүүдийн ангилал зэргээс бүрдэнэ. Түүнчлэн эрдсүүдийг байгаль дээр тохиолдох байдлаар нь өнгөт зурагтай зурагжуулан оруулав. “Эрдэс чулуулаг судлал” номондоо эрдэс, чулуулгийн дээжинд илрэх төрөл бүрийн шинжүүд тусгагдсан нь сургалтын болон эрдэс, чулуулагтай харьцдаг хээрийн геологич нарын гарын авлагаар хэрэглэхэд дөхөм болно гэдэгт итгэлтэй байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэс чулуулаг судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517402 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517403 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517404 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517405 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517406 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517407 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517408 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517409 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517410 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
5517411 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032441 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032442 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032443 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032444 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032445 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032446 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032447 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025512 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025513 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025514 Бэлэн