Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"ус, цаг уур"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ус цаг уурын хүрээл...
  Жүгдэр Д
  Мижиддорж Р
  Монгол улсын байгаль...
  Ус цаг уурын хүрээлэ...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 26 бичлэг олдлоо.
|
Ус цаг уур, экологийн асуудлууд (Эрдэм шинжилгээний бага хурал)


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн эрдэм шинжилгээний бүтээл


Гаралтын мэдээ УБ 1978
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уурын сонирхолтой 110 асуултанд хариу

Зохиогч: Дашдэлэг Н; Мижиддорж Р.


Гаралтын мэдээ УБ УХҮ 1971
Шифр: 26.23 Д 39.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цаг уурын ажил,үйлчилгээний маркетинг, эдийн засгийн үр өгөөж

Зохиогч: Жүгдэр Д; М.Цоозол, Я.Отгонсүрэн.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2006
Шифр: 26.23 Ж 94.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар ШЗ. I. 01:04 /DigiCORA III MW 2 системийн хэрэглэгчийн заавар Аэрологи

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 2004
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх аргачлал Синоптикийн автоматжуулсан ажлын байр Дугаар-10

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 2004
Шифр: 26.23 Ц 12.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар (X-1-99): Хөдөө аж ахуйн цаг уур Таримал ургамлын ажиглалтын зааварт нэмэлт өөрчлөлт

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 26.23+40.2 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар хөдөө аж ахуйн цаг уур Бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын заавар шз. х-2-2002

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 26.23+40.2 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус, цаг уур хэрэглээ

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ Тоонотпринт 2007
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ус цаг уурын албаны заавар XIV дэвтэр Цаг уур ажиглалтын заавар


Гаралтын мэдээ УБ Орчлон 1995
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уурын албаны заавар XI дэвтэр

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ Орчлон 1995
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус, цаг уур орчны шинжилгээ


Гаралтын мэдээ УБ 1999
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ус, цаг уур,орчны шинжилгээний ажлын заавар ШЗ.VIII.01.2001 Цаг уурын аюултай үзэгдлийн мэдээ солилцооны

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба


Гаралтын мэдээ УБ Орчлон 2001
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Ус, цаг уур,орчны шинжилгээний ажлын заавар ШЗ.III:00 Ус судлал

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба


Гаралтын мэдээ УБ Орчлон 2000
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ус, цаг уурын ажиглалтын заавар XXXIX дэвтэр Хөрсний агро-ус зүйн шинж чанарыг тодорхойлох заавар

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба


Гаралтын мэдээ УБ Орчлон 1998
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ус цаг уурын албаны заавар XXXIV дэвтэр Радиозондын тайлан материалд боловсруулалтын ба шүүмж шалгалт хийх заавар


Гаралтын мэдээ УБ Фото офсет 1979
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ус цаг уурын албаны заавар II дэвтэр Агаарын тээвэрийн цаг агаарын мэдээгээр үйлчлэх заавар


Гаралтын мэдээ УБ Фото офсет 1977
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ус цаг уурын албаны заавар IV дэвтэр Ус, цаг агаарын аюултай ба онц аюултай үзэгдлийн мэдээлэл

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ Фото офсет 1985
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ус, цаг уурын ажиглалтын заавар XI дэвтэр Цаг уурын ажиглалтын хүснэгт зохиох, шалгах заавар

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба


Гаралтын мэдээ УБ Фото-офсет хэвлэх 1985
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Мэдээлэх захидал №1/87


Гаралтын мэдээ УБ 2001
Шифр: 26.23 М 94.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).