Ус цаг уурын албаны заавар XI дэвтэр

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: УБ Орчлон 1995

Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Ус цаг уурын албаны заавар XI дэвтэр
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029371 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029372 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029373 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029374 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029375 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029376 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029377 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1026539 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1026540 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1026541 Бэлэн