Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар хөдөө аж ахуйн цаг уур: Бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын заавар шз. х-2-2002

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ: УБ 2002

Шифр: 26.23+40.2 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (9).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар хөдөө аж ахуйн цаг уур
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029065 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029066 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029067 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029068 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029069 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029070 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1026442 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1026443 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1026444 Бэлэн