Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар (X-1-99): Хөдөө аж ахуйн цаг уур: Таримал ургамлын ажиглалтын зааварт нэмэлт өөрчлөлт

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Ус цаг уурын хүрээлэн


Гаралтын мэдээ: УБ 2002

Шифр: 26.23+40.2 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар (X-1-99): Хөдөө аж ахуйн цаг уур
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029058 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029059 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029060 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029061 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029062 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029063 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8029064 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1026430 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1026429 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1026428 Бэлэн