Ус цаг уурын албаны заавар XXXIV дэвтэр: Радиозондын тайлан материалд боловсруулалтын ба шүүмж шалгалт хийх заавар


Гаралтын мэдээ: УБ Фото офсет 1979

Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Ус цаг уурын албаны заавар XXXIV дэвтэр
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
1026542 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй