Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 184 бичлэг олдлоо.
|
Эрдэнэт хүн эрхэм

Зохиогч: Дэмбэрэл С.


Хэвлэлийн газар: УБ Орбис 2004
Шифр: 87.7 Д 90.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дурлалын тухай ном

Зохиогч: Сухомлинский В.А.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1991
Шифр: 74.213.55 С 77.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хүнтэй ажиллах арга ухаан


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1981
Шифр: 65.9(1)21 Х 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сурагчдад коммунист хүмүүжил олгох зарим асуудал

Зохиогч: Чүлтэмжамц Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1973
Шифр: 74.213 Ч 89.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Яруу сайхны хүмүүжил

Зохиогч: Нордов Э.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1961
Шифр: 74.213 Н 74.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөдөлмөрчдийн коммунист хүмүүжлийн тухай

Зохиогч: Бор Б.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1976
Шифр: 87.7 Б 60.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал

Зохиогч: Өлзийсайхан Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 2001
Шифр: 74.03(1) Ө 74.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бүтээлч арга барил, тэргүүн туршлага

Зохиогч: Батмагнай С.


Хэвлэлийн газар: УБ. АБЯХ 1983
Шифр: 74.04(1) Б 28.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сурагчдын хөдөлмөр амралтын зуслан

Зохиогч: Хангай Б.


Хэвлэлийн газар: УБ Армийн СХ-ийн хэвлэх 1981
Шифр: 74.22 Х 22.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хүмүүжлийн социологийн асуудлууд

Зохиогч: Гурова Р.Г.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 78 Г 95.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг №12

Зохиогч: -- Сурган хүмүүжүүлэх ухааны хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эцэг эхийн хүүхдээ хүмүүжүүлэх эрх үүрэг

Зохиогч: Мөнхжаргал З.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1988
Шифр: 74.9 М 81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Суралцах аргын тухай Сурагчдад өгүүлэх нь

Зохиогч: Бор Б.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1974
Шифр: 74 Б 60.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн туршлага

Зохиогч: Сампилдэндэв Х.


Хэвлэлийн газар: УБ Эрдэм 1995
Шифр: 74.212(1) С 25.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (4),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Багшийн бүтээлч ажиллагаа

Зохиогч: Загвязинский В.И.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 74.214 З-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Санаж сэдэхийн ухаан


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 74.214 С 27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сургалтын есөн шатлал 2 дэвт

Зохиогч: Ёнь В.Д.


Хэвлэлийн газар: УБ JM Технологи 2005
Шифр: 74.202.4 Ё 93.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хүүхдийг хэрхэн муу хүмүүжүүлэх вэ?

Зохиогч: Залцман Ц. Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2005
Шифр: 74.90 З-21.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Багшид өгөх зөвлөлгөө

Зохиогч: Каяа Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2005
Шифр: 74.2 К 31.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Анги удирдах урлаг

Зохиогч: Боз И.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2005
Шифр: 74.204 Б 53.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (6).