Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Бадамсамбуу З., Мягм...
  БСШУЯам, Боловсролын...
  Гаадамба Ш.,Гомбожав...
  Макаренко А.С
  Сухомлинский В.А
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 190 бичлэг олдлоо.
|
Эрдэнэт хүн эрхэм Тэргүүн дэвт

Зохиогч: Дэмбэрэл С.


Гаралтын мэдээ УБ Орбис 2004
Шифр: 87.7 Д 901.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дурлалын тухай ном

Зохиогч: Сухомлинский В.А.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1991
Шифр: 74.213.55 С 77.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хүнтэй ажиллах арга ухаан


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1981
Шифр: 65.9(1)21 Х 82.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сурагчдад коммунист хүмүүжил олгох зарим асуудал

Зохиогч: Чүлтэмжамц Ш.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1973
Шифр: 74.213 Ч 89.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Яруу сайхны хүмүүжил

Зохиогч: Нордов Э.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1961
Шифр: 74.213 Н 74.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөдөлмөрчдийн коммунист хүмүүжлийн тухай

Зохиогч: Бор Б.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1976
Шифр: 87.7 Б 60.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал

Зохиогч: Өлзийсайхан Ж.


Гаралтын мэдээ УБ Улаанбаатар таймс 2001
Шифр: 74.03(1) Ө 74.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бүтээлч арга барил, тэргүүн туршлага

Зохиогч: Батмагнай С.


Гаралтын мэдээ УБ. АБЯХ 1983
Шифр: 74.04(1) Б 28.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сурагчдын хөдөлмөр амралтын зуслан

Зохиогч: Хангай Б.


Гаралтын мэдээ УБ Армийн СХ-ийн хэвлэх 1981
Шифр: 74.22 Х 22.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хүмүүжлийн социологийн асуудлууд

Зохиогч: Гурова Р.Г.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1985
Шифр: 78 Г 95.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг №12

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Сурган хүмүүжүүлэх ухааны хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1984
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эцэг эхийн хүүхдээ хүмүүжүүлэх эрх үүрэг

Зохиогч: Мөнхжаргал З.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1988
Шифр: 74.9 М 81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Суралцах аргын тухай Сурагчдад өгүүлэх нь

Зохиогч: Бор Б.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1974
Шифр: 74 Б 60.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн туршлага

Зохиогч: Сампилдэндэв Х.


Гаралтын мэдээ УБ Эрдэм 1995
Шифр: 74.212(1) С 25.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (4),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Багшийн бүтээлч ажиллагаа

Зохиогч: Загвязинский В.И.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1989
Шифр: 74.214 З-14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Санаж сэдэхийн ухаан


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1989
Шифр: 74.214 С 27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Сургалтын есөн шатлал 2 дэвт

Зохиогч: Ёнь В.Д.


Гаралтын мэдээ УБ JM Технологи 2005
Шифр: 74.202.4 Ё 93.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хүүхдийг хэрхэн муу хүмүүжүүлэх вэ?

Зохиогч: Залцман Ц. Г.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2005
Шифр: 74.90 З-21.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Багшид өгөх зөвлөлгөө

Зохиогч: Каяа Ж.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2005
Шифр: 74.2 К 31.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Анги удирдах урлаг

Зохиогч: Боз И.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2005
Шифр: 74.204 Б 53.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (6).