Сурагчдын хөдөлмөр амралтын зуслан

Зохиогч: Хангай Б.


Гаралтын мэдээ: УБ Армийн СХ-ийн хэвлэх 1981

Шифр: 74.22 Х 22.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сурагчдын хөдөлмөр амралтын зуслан
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
104949 Бэлэн