Багшид өгөх зөвлөлгөө

Зохиогч: Каяа Ж.


Гаралтын мэдээ: УБ Мөнхийн үсэг 2005

Шифр: 74.2 К 31.
Номын сан:
БЭЛАС, ЭБ Төв (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Бэлэн (8).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Багшид өгөх зөвлөлгөө
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
БЭЛАС, ЭБ Төв
92928 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5034383 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:21:20
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5034384 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:21:28
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5034385 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5034386 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5034387 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 11:00:40
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5034388 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:21:33
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5034389 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:21:37
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5050311 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5050312 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5054974 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:21:40
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016642 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016643 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016644 Бэлэн