Хүмүүжлийн социологийн асуудлууд

Зохиогч: Гурова Р.Г.


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1985

Шифр: 78 Г 95.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хүмүүжлийн социологийн асуудлууд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
10386 Бэлэн