Монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн туршлага

Зохиогч: Сампилдэндэв Х.


Гаралтын мэдээ: УБ Эрдэм 1995

Шифр: 74.212(1) С 25.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (4),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Бэлэн (9).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн туршлага
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505971 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505972 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505980 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505981 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
505984 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 10:58:26
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505973 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505974 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:40:08
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505975 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:39:55
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505976 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505977 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:39:51
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505978 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 11:14:12
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505979 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:40:20
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505982 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:40:25
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505983 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:39:58
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
505985 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:40:03
Эрдэм шинжилгээний фонд
109116 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
109117 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
109118 Бэлэн