Бүтээлч арга барил, тэргүүн туршлага

Зохиогч: Батмагнай С.


Гаралтын мэдээ: УБ. АБЯХ 1983

Шифр: 74.04(1) Б 28.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Бүтээлч арга барил, тэргүүн туршлага
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
102917 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
102918 Бэлэн