Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"алгебр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнсмаа М
  Л.Өвгөн, Р.Ринчинба...
  Ф.Ноллау, К.Феттерс ...
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 119 бичлэг олдлоо.
|
Математикийн шалгалтанд бэлтгэгчдэд тусламж

Зохиогч: Ёндон Н; Шагдар Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1983
Шифр: 22.1 Ё 33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дээд математик

Зохиогч: Х.Гэндэнжамц, У.Раднаа, А.Хашбаатар, Ү.Санжмятав, А.Мекей, С.Намжилдорж, Л.Өвгөн, Д.Цэрэндамба, Д.Чимэдцэрэн, Ц.Шар-Өвгөн.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1986
Шифр: 22.11 Д 966.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (37),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (12).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд

Зохиогч: Дэнсмаа М.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Алгебр аналитик геометрийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Ёндон Н.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнгөн үсэг 2000
Шифр: 22.151.5я7 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (55),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (10).

Математик Бодлого бодох аргачлал

Зохиогч: Ёндон Н.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 22.1 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (16),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).

Математик ба түүний нөхөд

Зохиогч: Цэрэн Ч.


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 22.1 Ц 96.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Инженерийн математик 1

Зохиогч: Ж.Баасандорж, Т.Бавуудорж, Д.Батхуяг, А.В.Лощенко, Ө.Цэрэн, Р.Энхбат, Г.Яргай.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ ТИС 1999
Шифр: 22.1я73 И 62.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Бизнесийн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Алгебр 6

Зохиогч: Дашиймаа С; Г.Загдрагчаа, А.Мягмар.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1989
Шифр: 22.14 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2).Дээд алгебрийн семенарын зөвлөмж №10

Зохиогч: Санжмятав Ү; А.Мекей, Ц.Дашдорж, П.Энхболд, Л.Чойжооваанчиг.


Гаралтын мэдээ УБ 1983
Шифр: 22.14 Д 96.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (23).


Шилжүүлэгдсэн (20).

Алгебрийн сурах бичиг 9-10

Зохиогч: Шагдарсүрэн Л.


Гаралтын мэдээ УБ 1968
Шифр: 22.14я72 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5).Алгебр ба анализын эхлэл 9

Зохиогч: Батболд Г; Шагдар Д.


Гаралтын мэдээ УБ 1986
Шифр: 22.14я72 Б 33.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Алгебр ба анализын эхлэл 10

Зохиогч: Санжмятав Ү., Чимидцэрэн С.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1983
Шифр: 22.14я72 С 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7).Тооцон бодох математик Дэвт. 1

Зохиогч: Жанлав Т; Л.Өвгөн, Р.Ринчинбазар.


Гаралтын мэдээ УБ БСБ Сервис 1995
Шифр: 22.19я73 Ж 276.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (28),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (30).

Эдийн засагчдад зориулсан математикийн лавлах

Зохиогч: Лудерер Б; Ф.Ноллау, К.Феттерс.


Гаралтын мэдээ УБ АРТСОФТ 2005
Шифр: 65.23я2 Л 81.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (2),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (14).

Сонирхолтой алгебр

Зохиогч: Перельман Я.И.


Гаралтын мэдээ УБ Улсын хэвлэл 1986
Шифр: 22.1 П 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Алгебр ба анализын эхлэл 10 анги


Гаралтын мэдээ УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1979
Шифр: 22.1я72 С-31.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Алгебр ба анализын эхлэл 9

Зохиогч: Шагдар Д; Дашдэлгэр Н.


Гаралтын мэдээ УБ Ардын боловсролын яамны хэвлэл 1979
Шифр: 22.1я72 Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дээд математик

Зохиогч: Дэнсмаа М.


Гаралтын мэдээ УБ Улаанбаатар коллеж 1998
Шифр: 22.11 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (5).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Дээд математикийн язгуур үндэс I

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц; С.Тогмид, С.Намжилдорж.


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 22.11я73 Л 876.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (21),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (48),
Бизнесийн Сургууль (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (31).

Математикийн мэргэжлийн курс-1

Зохиогч: Дашдорж Ц., Ганбаатар А.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ Урлах эрдэм 1998 он
Шифр: 22.1 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
БЭЛАС, ЭБ Төв (25),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (1).