Эдийн засагчдад зориулсан математикийн лавлах

Зохиогч: Лудерер Б; Ф.Ноллау, К.Феттерс.


Гаралтын мэдээ: УБ АРТСОФТ 2005

Шифр: 65.23я2 Л 81.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (2),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (14).

Бэлэн (21).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эдийн засагчдад зориулсан математикийн лавлах
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
893471 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
893472 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
893473 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
893474 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
893475 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
893476 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
893477 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
893478 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
893479 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
893480 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5033647 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:20:43
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5033653 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:20:40
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5033654 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:20:50
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5033655 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:20:46
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5033656 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:20:53
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5033657 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:20:57
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5033658 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5033659 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5033645 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-22 09:40:46
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5033646 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5033648 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5033649 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5033650 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 16:21:33
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5033651 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5033652 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 16:21:39
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058641 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-03-16 17:23:42
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058642 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-03-16 17:23:49
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058643 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-03-16 17:24:13
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058644 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 16:21:46
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5058645 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-03-16 17:24:03
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011885 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011886 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011887 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011888 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2011889 Бэлэн