Лудерер Б

Эдийн засагчдад зориулсан математикийн лавлах - УБ АРТСОФТ 2005 - 185

ЭШФ Т 11885-11889, НХУУТ 33645-33659, 58641-58655, БС 3471-3480


Монгол хэл дээр,

эдийн засаг эдийн засгийн иатематик математикийн лавлах дифференциал олонлогийн онол шугаман алгебр