Эдийн засагчдад зориулсан математикийн лавлах (Бичлэгийн дугаар. 12490)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00959 a2200289 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230628142717.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2005 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 65.23я2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л 81
Нэмэлт тусгалт Номзүйн гарын авлага, лавлах хэвлэл
Мэдлэгийн ялгаа 65 - Эдийн засаг
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Лудерер Б
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.23я2 Л 81
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Эдийн засагчдад зориулсан математикийн лавлах
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар АРТСОФТ
Хэвлэгдсэн он 2005
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 185
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 11885-11889, НХУУТ 33645-33659, 58641-58655, БС 3471-3480
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эдийн засаг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эдийн засгийн иатематик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математикийн лавлах
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дифференциал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг олонлогийн онол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман алгебр
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Ф.Ноллау, К.Феттерс
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном