Дээд математик

Зохиогч: Дэнсмаа М.


Гаралтын мэдээ: УБ Улаанбаатар коллеж 1998

Шифр: 22.11 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (4).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (27).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд математик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
8013210 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:43:20
Байгалийн ухааны ГНОФ
8013300 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8010974 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8010977 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8011040 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8011471 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:43:17
Байгалийн ухааны ГНОФ
8011630 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8011631 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 14:43:23
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013209 Уншлаганд гарсан 2020-08-16
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013211 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013212 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012509 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012510 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8012604 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010196 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010197 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010198 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010975 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010976 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010978 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010979 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010980 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011038 Уншлаганд гарсан 2024-03-03
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011039 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011469 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011470 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011472 Уншлаганд гарсан 2020-08-16
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011628 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011629 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8011632 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1011589 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1011623 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1011624 Уншлаганд гарсан 2021-05-27
Эрдэм шинжилгээний фонд
1010828 Бэлэн