Дээд математик (Бичлэгийн дугаар. 12589)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00946 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211215171235.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1998 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.11
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д 92
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Дэнсмаа М
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.11 Д 92
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Дээд математик
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ц.Далайжамц
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Улаанбаатар коллеж
Хэвлэгдсэн он 1998
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 248
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 10828,11589, 11623, 11624; БУУТ 10196-10198, 10974-10980, 11038-11040, 11469-11472, 11628-11632, 12509, 12510, 12604, 13209-13212, 13300
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометрийн элемент
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман тэгшитгэлийн систем
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик анализ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг МУИС МКС
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном