Алгебрийн сурах бичиг 9-10

Зохиогч: Шагдарсүрэн Л.


Гаралтын мэдээ: УБ 1968

Шифр: 22.14я72 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5).Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Алгебрийн сурах бичиг 9-10
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801731 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801732 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801733 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801734 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801735 Бэлэн