Шагдарсүрэн Л

Алгебрийн сурах бичиг 9-10 - УБ 1968 - 359

БУУТ 1731-1735


Монгол хэл дээр,

математик алгебр дунд сургуулийн сурах бичиг