Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"физик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Мижиддорж Н
  МУИС. Физик, электро...
  МУИС.Физик Электрони...
  Самдан А
  Физик, техникийн хүр...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 984 бичлэг олдлоо.
|
Альберт Эйнштейний үйл амьдрал

Зохиогч: Львов В.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1973
Шифр: 22.3г Л 891.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Физик, химийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №5

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУА. Физик химийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ ШУА-ийн хэвлэх 1966
Шифр: 72 Ф 506.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Физик химийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №7


Гаралтын мэдээ УБ ШУА 1968
Шифр: 72 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Физик Их дээд сургуульд үзнэ

Зохиогч: Б.Базаррагчаа, Т.Гүн-Аажав, Н.Дамдинжав, П.Дугараа, М.Дүгэрсүрэн, Ш.Рашид, А.Самдан, Ц.Содов, Д.Халтар, Д.Чогсом.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1972
Шифр: 22.3 Ф 50.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (71),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (21).

Эрдэм шинжилгээний бүтээл №18

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Физик, техникийн хүрээлэн. Математикийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1982
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол орны газарзүйн асуудал №25


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1987
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №21

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Физик, техникийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1987
Шифр: 72 Э 739.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №16

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Физик, математикийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1977
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №15

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Физик, математикийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1977
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №24 Физик, техникийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ ШУА 1988
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бараа судлалын үндэс

Зохиогч: Мөнхөө Б.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1988
Шифр: 30.609 М 81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Оптикийн практикум

Зохиогч: М.Лувсандорж, Ч.Баярхүү, М.Ганбат, Р.Галбадрах.


Гаралтын мэдээ УБ БОЯ 1988
Шифр: 22.34 О-40.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (14),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (55),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Эрдэм шинжилгээний бүтээл №22

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Физик, техникийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ ШУА 1987
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Физик хими ба коллоид хими

Зохиогч: Санжаасүрэн Р.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1984
Шифр: 24.5я73 С 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (27),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ерөнхий боловсрол хөдөлмөр политехникийн дунд сургуулийн физик ,одон орны ба физик,одон орны сонгон Физик одон орон 6-10 анги


Гаралтын мэдээ УБ 1981
Шифр: 74.265.1 П 78.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бүрэн бус дунд сургуулийн сурагчдын физикийн хичээлийн сурлагын амжилтыг үнэлэх норм


Гаралтын мэдээ УБ Хэвлэх үйлдвэр 1941
Шифр: 74.265.1 Б 87.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Эрдэм шинжилгээний бүтээл №17

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Физик, техникийн хүрээлэн. Математикийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1980
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол орны газарзүйн асуудлууд №1


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1963
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол орны газарзүйн асуудал №14


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1975
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол орны газарзүйн асуудал №16


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1977
Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).