Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Ерөнхий боловсрол хөдөлмөр политехникийн дунд сургуулийн физик ,одон орны ба физик,одон орны сонгон
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
103535 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
103536 Бэлэн