Эрдэм шинжилгээний бүтээл №17

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Физик, техникийн хүрээлэн. Математикийн хүрээлэн


Гаралтын мэдээ: УБ ШУАХ 1980

Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (9).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бүтээл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
808710 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
808711 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
808712 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
808713 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
808714 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
808715 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
201011 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
207911 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
207912 Бэлэн