Монгол орны газарзүйн асуудал №14


Гаралтын мэдээ: УБ ШУАХ 1975

Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол орны газарзүйн асуудал №14
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
20910 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй