Монгол орны газарзүйн асуудал №25


Гаралтын мэдээ: УБ ШУАХ 1987

Шифр: 26.89(1) М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол орны газарзүйн асуудал №25
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
20839 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
20840 Бэлэн