Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"алгебр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнсмаа М
  Лхамсүрэн Ц
  Ф.Ноллау, К.Феттерс ...
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 97 бичлэг олдлоо.
|
Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Алгебр ба топологийн лекцүүд

Зохиогч: Мекей А.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 22.152 М 40.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (5).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Баянжаргал Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ МУИС 2006
Шифр: 65.9(1)21 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Бизнесийн Сургууль (25).Тэгшитгэл ба тэнцэл биш

Зохиогч: Мекей А.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1979
Шифр: 22.141 М 40.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).9 ангийн алгебр ба анализын эхлэл хичээлийн сургалтын материал Бие даан хийх ажил ба хяналтын ажил

Зохиогч: Ивлев Б. М; Крысин А. Я; Муравин К. С; Руденко В. Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 1981
Шифр: 22.1.я72 Е 71.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Шугаман алгебрийн лекцүүд

Зохиогч: Гельфанд И. М.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1964
Шифр: 22.143я73 Г 36.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Тооллын систем Ер бусын алгебр

Зохиогч: Фомин С. В; Яглом И.М.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯ-ны хэвлэх 1968
Шифр: 22.10 Ф 76.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дунд сургуулийн 7-р ангид алгебр геометрийн хичээл заах зөвлөмж


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1977
Шифр: 22.262.6 Ц 12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Математикийн мэргэжлийн курс

Зохиогч: Дашдорж Ц., Ганбаатар А.


Хэвлэлийн газар: УБ Монгол пресс 1994
Шифр: 22.1 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Шугаман программчлалын онолын анхны мэдэгдэхүүн

Зохиогч: Шагдар Д; Батринчин П.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1986
Шифр: 22.12 Ш 154.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бүтээл 7


Хэвлэлийн газар: УБ ШУА 1990
Шифр: 22.12 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дээд алгебрын бодлого бодох зөвлөмж

Зохиогч: Ц.Дашдорж, А.Мекей, Л.Чойжоованчиг, П.Энхболд.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1987
Шифр: 22.14 Д 96.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (24),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (13).

Дифференциал тэгшитгэл ба эдийн засгийн динамик

Зохиогч: Будням С. -- Монголын шинжлэх ухааны үндэсний академи


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 22.161.6+65.05 Б 70.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Бизнесийн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математик уянгын түрүүч

Зохиогч: Сойер У.У.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1976
Шифр: 22.1 С 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Математикийн анхны мэдэгдэхүүн

Зохиогч: Мянганбуу Д.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1966
Шифр: 22.10 М 99.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дээд алгебрын курс

Зохиогч: Санжмятав Ү; Мекей А.


Хэвлэлийн газар: УБ УТДТДМБ 1980
Шифр: 22.14 С 31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (9),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (32),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (13).

Тооны ухааны хялбарчилсан лекцүүд 1


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1959
Шифр: 74.262.6 Т 51.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Тооны ухааны хялбарчилсан лекцүүд 2


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1959
Шифр: 74.262.6 Т 51.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Object is a number : 521 Object is a string : #D0#9C#D0#BE#D0#BD#D0#B3#D0#BE#D0#BB #D1#83#D0#BB#D1#81#D1#8B#D0#BD #D1#88#D0#B8#D0#BD#D0#B6#D0#BB#D1#8D#D1#85 #D1... Object is a number : 522 Object is a string : #D0#9C#D0#BE#D0#BD#D0#B3#D0#BE#D0#BB #D1#83#D0#BB#D1#81#D1#8B#D0#BD #D1#88#D0#B8#D0#BD#D0#B6#D0#BB#D1#8D#D1#85 #D1... Object is a number : 523 Object is a string : #D0#9C#D0#BE#D0#BD#D0#B3#D0#BE#D0#BB #D1#83#D0#BB#D1#81#D1#8B#D0#BD #D1#88#D0#B8#D0#BD#D0#B6#D0#BB#D1#8D#D1#85 #D1... Object is a number : 524 Object is a string : #D0#9C#D0#BE#D0#BD#D0#B3#D0#BE#D0#BB #D1#83#D0#BB#D1#81#D1#8B#D0#BD #D1#88#D0#B8#D0#BD#D0#B6#D0#BB#D1#8D#D1#85 #D1... Object is a number : 525 Object is a string : #D0#9C#D0#BE#D0#BD#D0#B3#D0#BE#D0#BB #D1#83#D0#BB#D1#81#D1#8B#D0#BD #D1#88#D0#B8#D0#BD#D0#B6#D0#BB#D1#8D#D1#85 #D1... Object is a number : 526 Object is a string : #D0#9C#D0#BE#D0#BD#D0#B3#D0#BE#D0#BB #D1#83#D0#BB#D1#81#D1#8B#D0#BD #D1#88#D0#B8#D0#BD#D0#B6#D0#BB#D1#8D#D1#85 #D1... Object is a number : 527 Object is a string : #D0#9C#D0#BE#D0#BD#D0#B3#D0#BE#D0#BB #D1#83#D0#BB#D1#81#D1#8B#D0#BD #D1#88#D0#B8#D0#BD#D0#B6#D0#BB#D1#8D#D1#85 #D1... Object is a number : 528