Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"алгебр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнсмаа М
  Л.Өвгөн, Р.Ринчинба...
  Ф.Ноллау, К.Феттерс ...
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 120 бичлэг олдлоо.
|
Дээд математикийн дасгал бодлого

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц., Намжилдорж С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: УБ-Эрдэм дээд сургууль


Гаралтын мэдээ УБ 1998
Шифр: 22.1 Л 876.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (21),
Бизнесийн Сургууль (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ 2009
Шифр: 22.143я73 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Алгебр ба топологийн лекцүүд

Зохиогч: Мекей А.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 22.152я73 М 400.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн элементүүд

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 22.143 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Баянжаргал Д.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ МУИС 2006
Шифр: 65.9(1)21 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Бизнесийн Сургууль (25).Тэгшитгэл ба тэнцэл биш

Зохиогч: Мекей А.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1979
Шифр: 22.141 М 40.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).9 ангийн алгебр ба анализын эхлэл хичээлийн сургалтын материал Бие даан хийх ажил ба хяналтын ажил

Зохиогч: Ивлев Б. М; Крысин А. Я; Муравин К. С; Руденко В. Н.


Гаралтын мэдээ УБ 1981
Шифр: 22.1.я72 Е 71.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Шугаман алгебрийн лекцүүд

Зохиогч: Гельфанд И. М.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1964
Шифр: 22.143я73 Г 36.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Тооллын систем Ер бусын алгебр

Зохиогч: Фомин С. В; Яглом И.М.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯ-ны хэвлэх 1968
Шифр: 22.10 Ф 76.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дунд сургуулийн 7-р ангид алгебр геометрийн хичээл заах зөвлөмж


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1977
Шифр: 22.262.6 Ц 12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Математикийн мэргэжлийн курс

Зохиогч: Дашдорж Ц., Ганбаатар А.


Гаралтын мэдээ УБ Монгол пресс 1994
Шифр: 22.1 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Шугаман программчлалын онолын анхны мэдэгдэхүүн

Зохиогч: Шагдар Д., Батринчин П.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1986
Шифр: 22.12 Ш 154.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Бизнесийн Сургууль (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бүтээл 7


Гаралтын мэдээ УБ ШУА 1990
Шифр: 22.12 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Тооцон бодох математикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Жанлав Т., Ринчинбазар Р.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 1998
Шифр: 22.19я7 Ж 276.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (89),
Эрдэм шинжилгээний фонд (10).


Шилжүүлэгдсэн (40).

Дээд алгебрын бодлого бодох зөвлөмж

Зохиогч: Ц.Дашдорж, А.Мекей, Л.Чойжоованчиг, П.Энхболд.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1987
Шифр: 22.14я7 Д 966.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (22),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (15).

Дифференциал тэгшитгэл ба эдийн засгийн динамик

Зохиогч: Будням С, Банзрагч М.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монголын шинжлэх ухааны үндэсний академи


Гаралтын мэдээ УБ 2009
Шифр: 22.161.6+65.05 Б 708.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Бизнесийн Сургууль (20),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математик уянгын түрүүч

Зохиогч: Сойер У.У.


Гаралтын мэдээ УБ АБЯХ 1976
Шифр: 22.1 С 53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Математикийн анхны мэдэгдэхүүн

Зохиогч: Мянганбуу Д.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1966
Шифр: 22.10 М 99.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Дээд алгебрын курс

Зохиогч: Санжмятав Ү., Мекей А.


Гаралтын мэдээ УБ УТДТДМБ 1980
Шифр: 22.14я73 С 312.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (11),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (32),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Тооны ухааны хялбарчилсан лекцүүд 1


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1959
Шифр: 74.262.6 Т 51.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).