Шугаман программчлалын онолын анхны мэдэгдэхүүн

Зохиогч: Шагдар Д; Батринчин П.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1986
Шифр: 22.12 Ш 154.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (19).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Шугаман программчлалын онолын анхны мэдэгдэхүүн
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801144 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801146 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801147 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801148 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801149 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801150 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801151 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801152 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801154 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801155 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801156 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801157 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801158 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801159 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801160 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801161 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801163 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801164 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2046 Бэлэн