9 ангийн алгебр ба анализын эхлэл хичээлийн сургалтын материал: Бие даан хийх ажил ба хяналтын ажил

Зохиогч: Ивлев Б. М; Крысин А. Я; Муравин К. С; Руденко В. Н.


Гаралтын мэдээ: УБ 1981

Шифр: 22.1.я72 Е 71.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: 9 ангийн алгебр ба анализын эхлэл хичээлийн сургалтын материал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
103435 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
103436 Бэлэн