Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
    НУУТ
Материалын төрөл
    Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 61 бичлэг олдлоо.
|
Большая советская энциклопедия : Том 5: Березна-Ботокуды

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1950
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ежегодник:Большой советской энциклопедии.1971


Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1971
Шифр: 92/Е-36.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Большая советская энциклопедия :Том 4 : Б-Березко

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1950
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ежегодник: Большой советской энциклопедии. 1972


Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1972
Шифр: 92/Е-36.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ежегодник:Большой советской энциклопедии.1974


Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1974
Шифр: 92/Е-36.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Большая советская энциклопедия :Том 10: Газель-Германы

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1952
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ежегодник:Большой советской энциклопедии.1976


Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1976
Шифр: 92/Е-36.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ежегодник:Большой советской энциклопедии.1977


Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1977
Шифр: 92/Е-36.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия :Том12: Голубянки-Гродовка

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1952
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том 16. Железо-Земли

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1952
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том 19. Историзм-Канди

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1953
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том 21. Кинестезация-Коллизия

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1953
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том 30. Николаев-Олонки

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1954
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том 42. Татары-Топрик

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1956
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том 47. Цуруока-Шербот

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1957
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том 33. Печь-Польцин

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1955
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том 35. Прокат-Раковины

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1955
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Большая советская энциклопедия: Том 51

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1958
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Энциклопедический словарь: Том 1. А-Й


Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1953
Шифр: 92/Э-68.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хроника человечества

Зохиогч: Харенбург Б.


Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1996
Шифр: 92/Х-94.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).