Большая советская энциклопедия :Том 10: Газель-Германы

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Большая советская энциклопедия 1952

Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Большая советская энциклопедия :Том 10: Газель-Германы
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
8355 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11559 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11560 Бэлэн