Большая советская энциклопедия :Том 4 : Б-Березко

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Большая советская энциклопедия 1950

Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Большая советская энциклопедия :Том 4 : Б-Березко
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
8349 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11548 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11549 Бэлэн