Большая советская энциклопедия: Том 42. Татары-Топрик

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Большая советская энциклопедия 1956

Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Большая советская энциклопедия: Том 42. Татары-Топрик/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
8387 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11618 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11619 Бэлэн