Большая советская энциклопедия: Том 19. Историзм-Канди

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Большая советская энциклопедия 1953

Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Большая советская энциклопедия: Том 19. Историзм-Канди/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
8364 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11575 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11576 Бэлэн