Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Куценко В.А
  Радугин А.А
  Радугин А.А.
  Радугин А.А., Радуги...
  Радугин К.А.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 9 бичлэг олдлоо.
|
Социологи Сурах бичиг

Зохиогч: Радугин А.А., Радугин К.А.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2003
Шифр: 60.5 Р 15.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (9),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Введение в менеджмент: Социология организаций и управления

Зохиогч: Радугин А.А; Радугин К.А.


Гаралтын мэдээ Орос 1995
Шифр: 60.56/Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Социология: Курс лекций

Зохиогч: Радугин А.А; Радугин К.А.


Гаралтын мэдээ Орос Владос 1995
Шифр: 60.5/Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Социология. Курс лекций

Зохиогч: Радугин А.А.


Гаралтын мэдээ Орос Воронежского университета 1994
Шифр: 87.6/Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Социология: Курс лекций

Зохиогч: Радугин А.А; Радугин К.А.


Гаралтын мэдээ Орос Воронежское книжное издательство 1994
Шифр: 87.6/Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Гоо зүй Сурах бичиг

Зохиогч: Радугин А.А.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: СУИС-Соёл иргэншлийн сургууль

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ Удам соёл 2011
Шифр: 87.8я73 Р 15.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Социологи: Сурах бичиг

Зохиогч: Радугин А.А., Радугин К.А.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ Удам соёл 2013
Шифр: 60.5я73 Р 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эстетика Учебное пособие

Зохиогч: Авдеев В.И; Курочкина Л.Я; Куценко В.А; Пархоменко И.Т; Радугин А.А; Титов С.Н.


Гаралтын мэдээ Москва Центр 1998
Шифр: 87.8я73 А 18.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Введение в религиоведение Теория, история и современные религии

Зохиогч: Радугин А.А.


Гаралтын мэдээ М Центр 1999
Шифр: 86.3 Р-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).