Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Социологи: Сурах бичиг.

Зохиогч: Радугин А.А., Радугин К.А.
Гаралтын мэдээ: УБ.: Удам соёл, 2013.Дахин хэвлэлт: 2.Тооны мэдээ: 156.ISBN: 99929-3-033-024.Шифр: 60.5я73 Р 15.Түлхүүр үг: социологи | сурах бичиг | нийгмийн тогтолцоо | нийгэм судлал | нийгмийн харилцааХэл: Монгол хэл
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1023128 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1023129 Бэлэн

ЭШФ Б-23128-23129

Монгол хэл

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424