Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Социология. Курс лекций.

Зохиогч: Радугин А.А.
Гаралтын мэдээ: Орос.: Воронежского университета, 1994.Тооны мэдээ: 172.ISBN: .Шифр: 87.6/Р-15.Түлхүүр үг: философия | социальная философия | курс лекций
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81377 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

Дансны дугаар: С-81377

общество как целостная система социальные институты методология и методика эмирического социологического исследования

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424