Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Социология: Курс лекций.

Зохиогч: Радугин А.А; Радугин К.А.
Гаралтын мэдээ: Орос.: Воронежское книжное издательство, 1994.Тооны мэдээ: 174.ISBN: 523003226x.Шифр: 87.6/Р-15.Түлхүүр үг: социология | учебное пособие
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81810 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81811 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81812 Бэлэн

Дансны дугаар: С-81810-81812

социология как наука общество как целостная система социальные организации и самоорганизации

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424