Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Социологи. Сурах бичиг

Зохиогч: Радугин А.А., Радугин К.А.
Гаралтын мэдээ: УБ.: Адмон, 2003.Тооны мэдээ: 107.ISBN: 9992957395.Шифр: 60.5 Р 15.Түлхүүр үг: социологи | сурах бичиг | нийгмийн тогтолцоо | нийгэм судлал | нийгмийн харилцаа
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Нийгмийн ухааны ГНОФ
5032585 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 10:49:53
Ном Ном Нийгмийн ухааны ГНОФ
5032586 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 10:50:08
Ном Ном Нийгмийн ухааны ГНОФ
5032587 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 10:50:01
Ном Ном Нийгмийн ухааны ГНОФ
5032588 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 10:49:50
Ном Ном Нийгмийн ухааны ГНОФ
5032590 Бэлэн
Ном Ном Нийгмийн ухааны ГНОФ
5032591 Бэлэн
Ном Ном Нийгмийн ухааны ГНОФ
5032592 Бэлэн
Ном Ном Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030458 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 10:49:48
Ном Ном Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030460 Бэлэн
Ном Ном Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5032584 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 10:45:33
Ном Ном Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5032589 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 10:45:24
Ном Ном Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5032593 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 10:45:29
Ном Ном Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030454 Бэлэн
Ном Ном Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030455 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 10:28:57
Ном Ном Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030456 Бэлэн
Ном Ном Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030457 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 10:29:01
Ном Ном Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030459 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2011358 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2011359 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2011360 Бэлэн

ЭШФ Т 11358-11360, НХУУТ 30454-30460, 32584-32593

Монгол хэл дээр,

Томруулж харах бол зураг дээр дарна уу

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424